SÅDAN KOMMER DU I GANG
Justering af lydstyrken
SÅDAN KOMMER DU I GANG

Justering af lydstyrken

Justering af ringerlydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for telefonens ringetone, mens justering af medielydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for lydmeddelelser, musik- og videoafspilning.

Justering af ringerlydstyrken

Bemærk:Hvis du hurtigt vil skifte telefonen til lydløs tilstand eller vibreringstilstand, skal du trykke og holde på knappen TÆND/SLUK og så trykke på Lydløs tilstand eller Vibreringstilstand i valgmenuen.
 • Tryk på knapperne LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED i venstre panel på telefonen for at justere ringerlydstyrken til det ønskede niveau. Vinduet Opkaldslydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauerne.
 • Når du står på det laveste ringerniveau (Lydløs), skal du trykke på LYDSTYRKE NED en gang for at indstille telefonen til vibreringstilstand. Telefonen vibrerer. vises på statuslinjen.
 • I vibreringstilstand vil tryk på LYDSTYRKE OP én gang skifte til lydløs tilstand. vises på statuslinjen.

Justering af medielydstyrken

 • Når du spiller musik eller ser video, kan du justere medielydstyrken ved at trykke på knappen LYDSTYRKE OP ELLER LYDSTYRKE NED i venstre panel på telefonen.
 • Du kan også justere medielydstyrken på skærmen Indstillinger.
  1. Fra startskærmen trykker du på MENU og trykker på Indstillinger > Lyd og skærm > Medielydstyrke.
  2. Når vinduet med medielydstyrke vises, skal du flytte skyderen til venstre for at sænke lydstyrken eller til højre for at øge lydstyrken.
  3. Tryk på OK for at lukke vinduet.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
316
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-wildfire
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER