Ændre skærmindstillinger

Ændre skærmindstillinger

Manuel justering af skærmens lysstyrke

  1. På startskærmen trykker du på .
  2. Tryk på Indstillinger > lysstyrke.
  3. Tryk på omskifteren Juster automatisk Til/Fra for at slukke.
  4. Vælg Niveau for lysstyrke, der skal bruges.

Ændre tidsforsinkelsen, før skærmen slukker

Efter en periode med inaktivitet vil skærmen automatisk slukke for at spare batteristrøm. Du kan indstille inaktivitetstiden for, hvor lang tid der går, før skærmen slukker.
  1. På startskærmen trykker du på .
  2. Tryk på indstillinger > lås+baggrund.
  3. Tryk på Timeout for skærm efter, og vælg så den tidslængde, du ønsker.
0 Personer synes dette var nyttigt