PROGRAMMER & FUNKTIONER
Arbejde med noter
PROGRAMMER & FUNKTIONER

Arbejde med noter

Note til dig selv - Hent blomster til konen, før vi tager til middag. Brug programmet Noter til at oprette korte påmindelser til dig selv.
Vigtigt: Dette program er forudinstalleret på de fleste telefoner. Hvis du ikke kan finde det på telefonen, skal du åbne HTC Hub og hente det gratis program.

Oprette en note

 1. På startskærmen trykker du på .
 2. Tryk på Noter.
 3. Tryk på for at oprette en ny note.
 4. Indtast noten, og tryk på .
Tip: Du kan også trykke på billedet af den gule seddel nederst til venstre på skærmen Noter for at oprette en ny note.

Gennemgå dine noter

 • Du kan gennemgå dine sidste par noter på opslagstavlen.
 • Eller tryk på for at se alle dine noter i listevisning. Før fingeren op eller ned for at rulle gennem noterne.
Tip: Du kan også føre fingeren til venstre eller højre for at skifte mellem opslagstavlen og listevisningen.

Flytte en note rundt på opslagstavlen

 1. Tryk og hold på en note, indtil den flyder.
 2. Træk noten til det sted, hvor du vil sætte den på opslagstavlen, og slip den så.

Redigere en note

 1. På opslagstavlen eller i listevisningen trykker du på den note, du vil åbne.
 2. Tryk på noten igen for at redigere den.
 3. Tryk på for at gemme ændringerne.

Slette en note

 1. På opslagstavlen eller i listevisningen trykker du på den note, du vil slette.
 2. Tryk på .

Slette flere noter

 1. Tryk på for at gå til listevisning.
 2. Tryk på .
 3. Vælg de noter, som du vil slette, og tryk så på udført.
Relaterede emner
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
416
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-radar
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER