Søg på nettet

Søg på nettet

Bare tryk på søgeknappen på telefonen for at søge på nettet med Bing.
Bemærk: Nogle netsøgningsfunktioner er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.
  1. Tryk på . Bing-søgeskærmen åbnes.
  2. Tryk på søgefeltet, indtast det, som du vil søge efter, og tryk så på på tastaturet.
  3. Glid til venstre eller højre over skærmen for at indsnævre søgeresultaterne til net, lokal eller billeder.
    Tip: Under netresultaterne ruller du op eller ned for at se forskellige slags resultater, f.eks. nyheder, relaterede søgninger, programmer, produkter, flystatus og andet. De viste resultattyper afhænger af det, du indtastede og søgte efter.
0 Personer synes dette var nyttigt