Wi‑Fi

Wi-Fi

For at kunne bruge Wi-Fi, skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller “hotspot”. Tilgængelighed og styrke for Wi-Fi-signalet vil variere, afhængigt af objekter, f.eks. bygninger eller bare en væg, mellem de rum, som Wi-Fi-signalet skal passere gennem.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

 1. På startskærmen trykker du på .
 2. Tryk på Indstillinger > Wi-Fi.
 3. Tryk på omskifteren Wi-Fi-netværk Til/Fra for at aktivere Wi-Fi.

  Du ser så en liste over tilgængelige trådløse netværk.

 4. Tryk på det trådløst netværk, du vil oprette forbindelse til.
  • Hvis du valgte at åbent netværk, opretter telefonen automatisk forbindelse til netværket. (Nogle Wi-Fi-netværk, f.eks. som du finder i caféer, restauranter, hoteller og andre steder, kan kræve, at du indtaster en adgangskode i webbrowseren, før forbindelsen oprettes).
  • Hvis du valgte et sikret netværk, skal du indtaste adgangskoden og så trykke på udført.

Når du har forbindelse til et trådløst netværk, vises Wi-Fi tilsluttet-ikonet i statuslinjen og viser dig signalstyrken (angivet af antal streger, der lyser op).

Næste gang, du opretter forbindelse til det samme sikrede trådløse netværk, bliver du ikke bedt om adgangskoden eller andre sikkerhedsoplysninger, medmindre du har udført en fabriksnulstilling.

Oprette forbindelse til et skjult Wi-Fi-netværk

Et Wi-Fi-netværk kan være skjult, hvilket betyder at netværksnavnet ikke rundsendes. I det tilfælde vises det ikke i listen over tilgængelige netværk på skærmenWi-Fi-indstillinger, og der vises ikke en meddelelse, når netværket er inden for rækkevidde. Hvis du vil oprette forbindelse til et skjult Wi-Fi-netværk, når det er inden for rækkevidde, skal du indtaste netværkets navn og adgangskode.
Vigtigt: Netværkets navn og adgangskode skelner mellem store og små bogstaver.
 1. På startskærmen trykker du på .
 2. Tryk på Indstillinger > Wi-Fi.
 3. Sørg for, at Wi-Fi er aktiveret.
 4. Tryk på avanceret.
 5. Tryk på , indtast netværksnavnet, og tryk så på tilføj.
 6. På skærmen Log ind indtaster du adgangskode og trykker så på udført.

Afbryde fra et Wi-Fi-netværk

 1. På startskærmen trykker du på .
 2. Tryk på Indstillinger > Wi-Fi.
 3. Tryk på omskifteren Wi-Fi-netværk Til/Fra for at deaktivere Wi-Fi og afbryde fra det trådløse netværk.

Du kan også trykke og holde på netværksnavnet og så trykke på slet for at afbryde. Men det fjerner sikkerhedsindstillinger, hvis der er tale om et sikret netværk, og du skal indtaste dem igen næste gang, du opretter forbindelse til dette Wi-Fi-netværk.

0 Personer synes dette var nyttigt