Ændre baggrunden på hubben Billeder

Ændre baggrunden på hubben Billeder

Du kan vælge et billede, som du vil bruge som baggrund på hubben Billeder — selv billeder fra onlinealbum. Og bedre endnu. Hubben Billeder kan også vise et roterende udvalg af dine favoritbilleder.
  1. På startskærmen trykker du på .
  2. Tryk på Billeder.
  3. Tryk på .
  4. Du kan:
    • Vælg et billede, der skal bruges, som baggrund. Tryk på vælg baggrund, vælg et billede, og beskær det.
    • Tryk på bland baggrund for bare at blande billeder, der er mærket som favoritter.
Tip: Hvis du har feltet Billeder på startskærmen, vil den baggrund, du vælger, også blive vist i feltet.
0 Personer synes dette var nyttigt