Tage et billede

Tage et billede

 1. Åbn programmet Kamera.
 2. Tryk på .
  • Tryk på et af blitzikonerne for at indstille kameraet til automatisk blitz, blitz til eller blitz fra.
  • Vælg opløsningen og andre indstillinger, som du vil bruge.
 3. Hold telefonen roligt enten lodret (stående visning) eller vandret (liggende visning).

  Hvis du tager et billede af en grupper personer, vil kameraet automatisk anerkende ansigter og justere fokus. Du kan se kasser om personernes ansigter.

 4. Før du tager billedet, kan du først zoome ind og ud på motivet.
 5. For at tage billeder kan du:
  • Tryk knappen KAMERA halvvejs ned for at fokusere, og tryk så knappen hele vejen ned for at tage billedet. Kameraet vil automatisk fokusere på det, som er i midten af skærmen (eller på personers ansigter) og tager billedet.
  • Eller tryk på et punkt på skærmen for at fokusere der og tage billedet. Kameraet vil automatisk fokusere og anvende automatisk eksponering af det, du trykkede på.
Billedet gemmes i albummet Filmrulle i hubben Billeder.
0 Personer synes dette var nyttigt