Søge, redigere eller slette

Søge, redigere eller slette

Søge efter en kontaktperson

Hvis kontaktlisten er særligt lang, vil søgning formentlig være den hurtigste måde at finde en kontakt.
 1. I kontaktlisten alle trykker du på .
 2. I søgelinjen indtaster du de første par bogstaver i for- eller efternavnet på den kontakt, du leder efter.

  Matchende kontakter vises så.

 3. Tryk på kontakten for at se personen kontaktoplysninger.

Redigere en kontaktpersons oplysninger

Vigtigt: Kontakter fra Facebook, Twitter eller LinkedIn kan ikke redigeres. Men du kan tilføje oplysninger og så gemme dem til en anden konto (f.eks. Windows Live).
 1. I kontaktlisten alle trykker du på den kontakt, hvis oplysninger du vil slette.
 2. Tryk på .
 3. Hvis denne er en linket kontakt (en med flere konti, der vises som en enhed i kontaktlisten), skal du trykke på den konto, du vil redigere (tryk f.eks. på rediger Windows Live).
 4. Rediger eller tilføj nye oplysninger om kontakten.

  Når du har indtastet oplysninger om et emne, skal du huske at trykke på for at anvende ændringerne.

 5. Når du er færdig, trykker du på for at gemme ændringerne.

Slette en kontakt

Vigtigt: Selv om du ikke kan slette en Facebook, Twitter eller LinkedIn-kontakt på telefonen, kan du slette kontakter fra andre tjenester. Når du gør det, bliver kontakten slettet både fra telefonen og fra den onlinetjeneste, hvor den er gemt.
 1. I kontaktlisten alle trykker du på den kontakt, som du vil slette.
 2. Tryk på > slet.
 3. Hvis kontakten er en linket kontakt (en med flere konti), skal du vælge den konto, kontakten skal fjernes fra.
Tip: Du kan også trykke og holde på en kontakt og så trykke på slet.
0 Personer synes dette var nyttigt