Foretage et opkald

Foretage et opkald

Vigtigt: Nogle SIM-kort har en pinkode (personligt identifikationsnummer), som angives af udbyderen af trådløs tjeneste. Hvis du bedes om en pinkode, skal du indtaste den og trykke på OK. Hvis du indtaster den forkerte pinkode tre gange, bliver dit SIM-kort blokeret. Det skal du ikke være bange for. Kontakt din udbyder af mobiltelefoni, og bed om PUK (PIN Unblocking Key).
 1. På startskærmen trykker du på .
 2. Tryk på for at åbne tastaturet.
 3. Indtast det nummer, som du vil ringe til, og tryk så på ring op.

Afbryd opkaldet ved at trykke på afslut opkald.

Tip: Hvis du er klar til at afbryde, men opkaldsskærmen vises ikke længere, skal du trykke på meddelelsen øverst på skærmen og så trykke på afslut opkald.

Foretage et nødopkald

I nogle regioner kan du foretage nødopkald, selv om du ikke har SIM-kortet installeret eller dit SIM-kort er blokeret.

 1. På startskærmen trykker du på .
 2. Tryk på for at åbne tastaturet.
 3. Indtast nødnummeret for dit område, og tryk så på ring op.
Tip: Hvis du aktiverede din adgangskode, men glemte den, kan du stadig foretage et nødopkald uden at indtaste adgangskoden ved at trykke på nødopkald på låseskærmen og så ringe til det lokale nødnummer.

Foretage et internationalt opkald

 1. På startskærmen trykker du på .
 2. Tryk på for at åbne tastaturet.
 3. Tryk og hold på tasten 0, indtil +-tegnet vises.

  Plus-tegnet (+) viser, at du foretager et internationalt opkald (i stedet for at indtaste det internationale adgangsnummer for det land, du er i).

 4. Indtast følgende på tastaturet:
  • Lande- eller regionskode
  • Områdenummer (uden 0 i begyndelsen)
  • Telefonnummer
 5. Tryk på ring op.
0 Personer synes dette var nyttigt