Låseskærm

Låseskærm

Låse skærmen op

Før fingeren opad for at låse skærmen op eller besvare et indkommende opkald.
Bemærk: Hvis du har konfigureret en adgangskode under indstillingerne, skal du angive det for at låse skærmen op.

Ændre din låseskærms baggrund

Gennemse samlingen af forudindstillede baggrunde, eller vælg fra billeder, som du har taget med kameraet.
  1. På startskærmen trykker du på .
  2. Tryk på indstillinger > lås+baggrund.
  3. Tryk på skift baggrund, og vælg en forudindstillet baggrund eller et kamerabillede.
  4. Hvis det billede, du valgte, er større end den tilladte baggrundsstørrelse, skal du beskære billedet.

    Du beskærer ved at trække billede og placere den del, som du vil have som baggrund inde i beskæringsfeltet og så trykke på .

0 Personer synes dette var nyttigt