Justering af lydstyrken

Justering af lydstyrken

  1. Tryk på knappen LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED for at få vist lydstyrkenlinjen.
  2. Bliv ved med at trykke, indtil du har det lydstyrkeniveau, du ønsker.

Afbryde ringeren

  1. Tryk på knappen LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED for at få vist lydstyrkenlinjen.
  2. Tryk på .

Hvis muligheden Vibrer er aktiveret under Indstillinger, vil telefonen skifte til vibrationstilstand. Hvis den ikke er det, vil telefonen skifte til lydløs tilstand.

0 Personer synes dette var nyttigt