Wi‑Fi-udskrivning

Wi-Fi-udskrivning

Tilslut HTC One SV til en understøttet printer via Wi-Fi og udskriv dokumenter, e-mail, billeder mm.
Vigtigt: Både printer og HTC One SV skal være tændt og forbundet til samme lokalnetværk. Tilslut HTC One SV til det lokale netværk med Wi-Fi. Der henvises til printerens brugervejledningen om hvordan du tilslutter printeren til et lokalt netværk.
 1. Når du er i et program (som f.eks. E-mail eller Kalender), skal du åbne emnet, som du ønsker at udskrive.
 2. Tryk på > Udskriv (eller Mere > Udskriv).
 3. På skærmen Udskriv skal du trykke på den printer, du vil bruge.
 4. Hvis der er mere end én side til udskrift, skal du angive det antal sider, du vil udskrive.
  Tip: Tryk på Avanceret for at angive sidestørrelsen, -layout og -retning samt vælge, om du vil udskrive i farve eller sort/hvid.
 5. Tryk på Udskriv.

Du kan kontrollere udskriftsdetaljerne ved at åbne meddelelsespanelet og derefter trykke på det emne, du udskriver.

Udskrive et billede

 1. I Galleri skal du åbne billede, som du ønsker at udskrive.
 2. Tryk på billedet.
 3. Tryk på > Udskriv , og tryk derefter på printeren, som du ønsker at bruge.
 4. Tryk på Udskriv.

Du kan kontrollere udskriftsdetaljerne ved at åbne meddelelsespanelet og derefter trykke på det emne, du udskriver.

Tilføje en printer

Hvis din printer ikke er på listen, skal du tilføje den.
Vigtigt: Printeren skal være på samme Wi-Fi-netværk, som du bruger.
 1. Fra skærmen Udskriv trykker du på Tilføj printer.
 2. Indtast IP-adressen på den printer, du vil tilføje, og vælg en port. Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, kan du bede om hjælp hos netværksadministratoren.
 3. Tryk på Næste, og vælg producenten og modellen for printeren.
 4. Tryk på Gem.

Printeren vises på listen, og du kan trykke på den for at udskrive dit billede eller dokument.

0 Personer synes dette var nyttigt