Sådan vælger du, hvilke kalendere, der skal vises

Sådan vælger du, hvilke kalendere, der skal vises

  1. I enhver Kalender-visning trykker du på > Konti (Alle kalendere) eller Konti (Multikalender).
  2. Vælg eller ryd en konto, du vil vise eller skjule.

    Hvis du har flere kalendere på en online konto, trykker du på for at vælge de elementer, der skal tages med.

Bemærk:
  • Kalendere holdes synkroniseret på HTC One SV, selv om de er skjult.
  • Du kan også vise eller skjule opgaver, du har oprettet på HTC One SV.

Hvorfor vises mine kalenderbegivenheder ikke?

Hvis du ikke kan finde begivenheder fra dine e-mail-konti eller sociale netværk i Kalender, skal du kontrollere om Synkronisering af kalender er slået til i Indstillinger.

  1. Gå til Indstillinger og tryk på Konto & Synkronisering.
  2. Tryk på en kontotype. Hvis flere konti understøttes (som f.eks. Exchange ActiveSync), trykker du på den konto, du vil synkronisere.
  3. Vælg Kalender og tryk på > Synkroniser nu.
0 Personer synes dette var nyttigt