Indstille en sang som ringetone

Indstille en sang som ringetone

Vælg en sang fra dit Musik-bibliotek og indstil den som din ringetone eller som ringetone for en foretrukken kontaktperson.

  1. Åbne programmet Musik.
  2. Afspil den sang, du vil angive som ringetone.
  3. Tryk på > Vælg som ringetone.
  4. Tryk på Ringetone eller Kontaktens ringetone. Hvis du vælger Kontaktens ringetone, skal du vælge de kontaktpersoner, du vil tilknytte denne ringetone.

Beskæring af en MP3-ringetone

Brug programmet Musik's ringetonebeskærer, hvis du kun vil bruge en del af sangen som ringetone.
  1. Når du finder den ønskede sang, trykker du på > Vælg som ringetone > Beskær ringetonen.
  2. Træk de to beskæringsskydere til den del, hvor du ønsker, at ringetonen skal begynde og slutte.

    For en mere præcis beskæring kan du trykke på venstre eller højre pileknapper. Tidsmarkeringer indikerer, hvor i sangen du befinder dig.

  3. Når du er færdig, skal du trykke på Indstil som.
  4. Vælg, om du vil angive det beskårne nummer som din Ringetone eller Kontaktens ringetone.
Tip: Du kan se din nye ringetone i telefonindstillingerne. Gå til Indstillinger > Lyd > Ringetone.
0 Personer synes dette var nyttigt