Lytte til musik

Lytte til musik

Lyt til dine favoritsange på HTC One SV ved brug af Musik-programmet.

Vigtigt: Når du åbner Musik-programmet første gang, bliver du spurgt, om det vil hente relateret indhold automatisk som f.eks. albumomslag eller kunstnerbilleder til HTC One SV.
  1. Åbne programmet Musik.
  2. Tryk på og vælg, om du vil gennemse efter kunstner, album eller andre kategorier.
  3. Tryk på en sang for at afspille
  4. Tryk på skærmikonerne for at kontrollere musikafspilningen, gentage sange og andet.

Tryk og træk fingeren over statuslinje for at spring til en anden del af sangen.

Tænd/sluk for blandingsfunktionen. (Blanding er deaktiveret, når knappen er grå).

Gennemgå gentagelsestilstandene: gentag alle sange, gentag aktuel sang og gentag ikke.

Minimer skærmen Afspilles nu for at fortsætte med at gennemse din musiksamling.

Tip: Når du lytter til musik, og skærmens visning slukker, skal du trykke på TÆND/SLUK for at tænde skærmen igen og kontrollere musikafspilningen direkte på låseskærmen.

Få din musik til at lyde bedre

Slå Beats Audio til for at få en forbedret lydoplevelse. Sange og videoer lyder mere fyldige og autentiske, specielt når de afspilles i programmerne Musik og Galleri.
  1. Sæt dit headset i eller tilslut HTC One SV til en ekstern højttaler.
  2. Hvis du vil slå Beats Audio-profilen til eller fra, går du til Indstillinger og trykker på Beats Audio Til/Fra.
0 Personer synes dette var nyttigt