Brug af Kortnummer

Brug af Kortnummer

Brug Kortnummer til at ringen til et telefonnummer med ét tryk. Hvis du f.eks. tildeler en kontaktpersons nummer til tasten 2, skal du blot trykke og holde på 2 for at ringe til det nummer.
Bemærk: Taltasten 1 er normalt reserveret til din voicemail. Tryk og hold på denne taste for at ringe til voicemail og hente din voicemail-meddelelser.

Tildele en kortnummertast

  1. Åbne programmet Telefon.
  2. Tryk på > Kortnummer > .
    Tip: Du kan også trykke og holde på en utildelt tast på tastaturet, og derefter trykke på Ja.
  3. Vælg en kontaktperson i listen.
  4. På skærmen Kortnummer skal du vælge telefonnummeret for kontaktpersonen, der skal bruges, og den kortnummertast, der skal tildeles.
  5. Tryk på Gem.
0 Personer synes dette var nyttigt