Gruppere programmer i en mappe

Gruppere programmer i en mappe

Brug mapper til at gruppere programmer på startlinjen eller på startskærmen, så du får mere plads og kan tilføje flere programmer.
 1. Tryk og hold et program, og træk det så over på et andet program for automatisk at oprette en mappe.
 2. Tryk på mappen for at åbne den.
 3. Tryk på .
 4. Vælg et eller flere programmer, som du vil tilføje til mappen.
 5. Tryk på Udført.
Tip:
 • Du kan også tilføje genveje til indstillinger eller oplysninger. Tilføj først en genvej til startskærmen, og træk den så over til mappen.
 • Du kan også gruppere programmer i en mappe i visningen Alle programmer. Tryk på > Tilpasset. Tryk og hold på et program og træk det over på et andet program. Gør det samme for flere programmer, som du vil gruppere i mappen.

Omdøbning af en mappe

 1. Tryk på mappen for at åbne den.
 2. Tryk på mappevinduets titellinje.
 3. Indtast et nyt mappenavn.
 4. Tryk uden for mappen for at lukke den.

Fjerne emner fra en mappe

 1. Tryk på mappen for at åbne den.
 2. Tryk og hold på et program, og træk det ud til for at fjerne det.
  Bemærk: For at fjerne et program fra visningen Alle programmer skal du trykke og holde på programmet, og trække det ud af mappen.
Hvis der kun er ét emne tilbage i mappen, afgrupperer mappen det sidste emne og fjerner sig selv automatisk.
0 Personer synes dette var nyttigt