Tage et panoramabillede

Tage et panoramabillede

Du kan optage alt, bredt eller højt på et billede. Det kan være Golden Gate Bridge eller Eiffeltårnet.
Vigtigt: Nogle kamerafunktioner er ikke tilgængelige, når du er i denne tilstand, som f.eks. zoom.
  1. På skærmen Kamerasøger skal du trykke på .
  2. I Billedoptagelsesfunktion skal du trykke på Panorama.
  3. Når du er klar til at tage billedet, skal du trykke på . Der vises retningspile, hvorved du kan panorere til venstre eller højre i liggende retning (eller panorere op eller ned i stående retning).
  4. Panorer din HTC One SV så jævnt du kan for automatisk at tage billedet.

    Du kan også trykke på for at stoppe optagelsen når som helst.

Kameraet sammenhæfter billederne til et enkelt billede.
0 Personer synes dette var nyttigt