Optimere batterilevetiden med strømbesparelsestilstand

Optimere batterilevetiden med strømbesparelsestilstand

Ved at slå strømbesparelsestilstand til hjælper det med at øge batteriets levetid. Den nedsætter anvendelsen af telefonfunktioner, som bruger meget strøm, som f.eks. CPU og skærmen.
  1. Glid fingeren for at åbne meddelelsespanelet.

    Hvis du ønsker at vælge hvilke telefonfunktioner du vil bibeholde strømmen for, skal du trykke på Strømbesparelses-meddelelsen, inden du slår strømbesparelsestilstand til.

    Bemærk: Hvis Data forbindelse er valgt, afbryder HTC One S automatisk forbindelsen til mobilnetværket efter 15 minutter, når den er i dvaletilstand og dataforbindelsen er inaktiv (ingen hentningsaktivitet, streaming eller dataanvendelse). Den forbinder og afbryder forbindelsen med jævne mellemrum, når dataforbindelsen er inaktiv for at spare strøm.
  2. Tryk på afkrydsningsfeltet ud for Strømbesparelses-meddelelse for at slå strømbesparelsestilstand til eller fra.
0 Personer synes dette var nyttigt