Indtastning af ord med forudsigelig tekst

Indtastning af ord med forudsigelig tekst

Forudsigelig tekstindtastning aktiveres som standard, og ordforslag vises, mens du taster.
Tip: Tryk på for at skifte mellem forudsigelsestilstandene Multitap og XT9, når du bruger Telefontastaturlayoutet.
Sådan indtastes et ord i forudsigelig tilstand:
 • Hvis du ser det ord, du ønsker, fremhævet med grønt eller orange i forslagslisten, kan du blot trykke på mellemrumstangenten for at indsætte ordet i teksten.
 • Hvis du ser det ord, du ønsker, vist blandt forslagene i forslagslisten, før du er færdig med at indtaste hele ordet, skal du trykke på ordet for at indsætte det i teksten.
 • Hvis der vises en pil til højre for forslagslisten, skal du trykke på pilen for at se flere forslag.

Indstilling af et andet sprog for forudsigelig tekst

Du kan indstille den forudsigelige tekst til tosproget. I takt med at du indtaster, får du ordforslag på de sprog, du har valgt.
 1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på > Sprog og tastatur.
 2. Tryk på HTC Sense Input > Valg af tastatur > Tosproget forudsigelse, og vælg så det sprog, du ønsker.

Tilføje et ord til ordbogen for forudsigelig tekst

Når du indtaster tekst med standardtastaturlayoutet, tilføjes de ord, du trykker på på forslagslisten, automatisk.

Du kan også tilføje et ord til listen manuelt.

 1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på > Sprog og tastatur.
 2. Tryk på HTC Sense Input.
 3. Tryk på Personlig ordbog > .
 4. Indtast det ord, du vil tilføje, og tryk så på OK.

Redigere eller slette et ord i ordbogen for forudsigelig tekst

 1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på > Sprog og tastatur.
 2. Tryk på HTC Sense Input.
 3. Tryk på Personlig ordbog.
  • Rediger et ord ved at trykke på ordet.
  • Hvis du vil slette ord i ordbogen, skal du trykke på . Vælg de ord, du vil fjerne, og tryk så på Slet.

Sikkerhedskopiere din personlige ordbog

Du kan sikkerhedskopiere de nye ord, du har tilføjet ordbogen for forudsigelig tekst.
 1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på > Sprog og tastatur.
 2. Tryk på HTC Sense Input.
 3. Tryk på Personlig ordbog > > Sikkerhedskopier til hukommelse eller Sikkerhedskopier til e-mail.
 4. Når du bedes om det, trykker du på OK.

Import af din personlige ordbog

 1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på > Sprog og tastatur.
 2. Tryk på HTC Sense Input.
 3. Tryk på Personlig ordbog > > Gendan fra lager.
 4. Når du bedes om det, trykker du på OK.
0 Personer synes dette var nyttigt