Bruge skærmens tastatur

Bruge skærmens tastatur

Når du starter et program eller vælger et felt, som kræver tekst eller tal, vises skærmtastaturet. Når du har indtastet tekst, kan du trykke på for at lukke skærmtastaturet.

Valg af tastaturlayout

Vælg et tastaturlayout, der passer til din tastestil.
 1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på > Sprog og tastatur.
 2. Tryk på HTC Sense Input > Valg af tastatur.
 3. Tryk på Tastaturtyper, og vælg så det tastaturlayout, som du vil bruge.

Indtaste tekst

Du kan blot trykke på tasterne på skærmtastaturet for at indtaste bogstaver og tal samt tegn og symboler.
 • Tryk på for at indtaste et stort bogstav. Tryk to gange for at aktivere Caps Lock.
 • Tryk og hold på tasterne med grå tegn øverste for at indtaste tal, symboler og bogstaver med accent. De grå tegn, der vises på tasten, er det tegn, som bliver indsat, år du trykker og holder på den taste. Nogle taster har flere tegn eller accenter knyttet til dem.
 • Glid til højre for at vise nummertaster eller glid til venstre for at skifte tastatursprog (ikke tilgængelig, hvis du bruger sporingstastatur).

Vælge flere tastatursprog

Hvis der er flere tastatursprog tilgængelige på HTC One S, kan du vælge de sprog, du vil aktivere på skærmtastaturet.
 1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på > Sprog og tastatur.
 2. Tryk på HTC Sense Input.
 3. Tryk på Tastaturvalg og vælg de sprog, du ønsker.

Ændre tastatursproget

 • Hvis du har valgt mere end ét tastatursprog, kan du trykke på sprogtasten (f.eks. ), indtil du ser det sprog, du vil bruge.
 • Glid til venstre for at skifte tastatursprog (ikke tilgængelig, hvis du bruger sporingstastatur).
0 Personer synes dette var nyttigt