Ændring af skærmindstillinger

Ændring af skærmindstillinger

Manuel justering af skærmens lysstyrke

 1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på .
 2. Tryk på Skærm, fingerbevægelser & knapper (eller Skærm og fingerbevægelser) og dernæst på Lysstyrke.
 3. Ryd muligheden Automatisk lysstyrke.
 4. Træk skyderen for lysstyrke til venstre for at sænke eller til højre for at øge skærmens lysstyrke.

Justere tiden, før skærmen slukker

Efter en periode med inaktivitet vil skærmen slukke for at spare batteristrøm. Du kan indstille inaktivitetstiden for, hvor lang tid der går, før skærmen slukker.
 1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på .
 2. Tryk på Skærm, fingerbevægelser & knapper (eller Skærm og knapper) og dernæst på Slumre.
 3. Tryk på tiden, før skærmen slukker.

Deaktivere automatisk skærmrotation

Bemærk: Automatisk rotation understøttes ikke af alle programmer.
 1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på .
 2. Tryk på Skærm, fingerbevægelser & knapper (eller Skærm og knapper).
 3. Deaktiver funktionen Roter skærm automatisk.

Genkalibrere G-sensor

Genkalibrer skærmen igen, hvis du mener, at skærmretningen ikke reagerer korrekt på den måde, du holder HTC One S.
 1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på .
 2. Tryk på Skærm, fingerbevægelser & knapper (eller Skærm og knapper) og dernæst på Kalibrering af G-Sensor.
 3. Placer HTC One S på en flad og plan overflade, og tryk på Kalibrer.
 4. Efter genkalibreringsprocessen trykker du på OK.

Sådan forbliver skærmen aktiv, når du oplader

 1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på .
 2. Tryk på Skærm, fingerbevægelser & knapper (eller Skærm og knapper).
 3. Vælg muligheden Forbliv vågen.
0 Personer synes dette var nyttigt