Afbrydelse eller ophævelse af parring med en Bluetooth-enhed

Afbrydelse eller ophævelse af parring med en Bluetooth-enhed

Afbrydelse af en Bluetooth-enhed

  1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på .
  2. Tryk på Bluetooth. Bluetooth-skærmen åbnes.
  3. Tryk på den enhed, der skal afbrydes fra, i afsnittet Parrede enheder.
  4. Tryk på OK.
Bemærk: Tryk på enhedens navn for at genoprette forbindelsen.

Ophævelse af parring fra en Bluetooth-enhed

  1. Glid meddelelsespanelet åbnet, og tryk så på .
  2. Hvis Bluetooth er slået fra, kan du trykke på Bluetooth til/fra-omskifteren for at slå det til.
  3. Tryk på Bluetooth. Bluetooth-skærmen åbnes.
  4. Tryk på ved siden af den enhed, der skal afbrydes fra, i afsnittet Parrede enheder.
  5. Tryk på Ophæv parring.
0 Personer synes dette var nyttigt