Optage stemmeklip

Optage stemmeklip

Brug Taleoptagelse for at optage oplysninger under forelæsninger, interviews eller hvis du vil skabe din egen lydlog.
  1. På startskærmen trykker du på > Taleoptagelse.
  2. Hold mikrofonen tæt på lydkilden.
  3. Tryk på for at starte optagelsen af et stemmeklip.
    Bemærk: Taleoptagelse kan køre i baggrunden, mens du gør andre ting på HTC One S, bortset fra når du åbner andre programmer, der også bruger lydfunktioner.
  4. Tryk på for at standse optagelsen.
  5. Indtast et navn på stemmeklippet, og tryk på Gem.
Afspil stemmeklippet ved at trykke på .
Tip: Vis muligheder for at slette eller omdøbe stemmeklip ved at trykke på .

Administrere stemmeklip

  1. På skærmen Taleoptagelse trykker du på  .
  2. Tryk og hold på et stemmeklip, og tryk på en valgmulighed fra menuen. Du kan dele det valgte stemmeklip, angive det som ringetone mm.
0 Personer synes dette var nyttigt