Lytte til FM-radio

Lytte til FM-radio

Stil ind på, og lyt til dine foretrukne radiostationer med FM-radioprogrammet.
Vigtigt: Du skal først tilslutte et headset til lydstikket på HTC One S for at bruge FM-radio. FM-radio bruger stereohovedsættet som FM-radioantenne,
 1. På startskærmen trykker du på > FM-radio.

  Første gang du åbner FM-radio, spiller den den første FM-station, den finder.

 2. Du kan:
  • Tryk på eller for at gå til næste eller forrige station.
  • Træk i skyderen for at indstille til en frekvens på FM-båndet.
  • Tryk på eller for at finjustere radiofrekvensen op eller ned med 0,1 MHz.
  • Tryk på for at markere en radiostation som en favorit.
  • Tryk på for at se andre forhåndsindstillede radiostationer samt dem, du har markeret som favoritter.
Tip: Når du lytter til radioen, og skærmen slukker, trykker du på TÆND/SLUK for at tænde for skærmen igen. Du kan skifte til en anden radiostation direkte fra låseskærmen.

Lukning eller slukning af FM-radio

 • Du kan bruge andre programmer, mens du lytter til radioen.
 • Sluk helt for FM-radio ved at trykke på .

Lytte til dine favoritstationer

Vælg dine favoritstationer og skift let fra den ene til den anden.
Vigtigt: Mens ud lytter til din favoritstation på hovedskærmen til FM-radio, trykker du på for at markere den som favorit.
 1. Tryk på på hovedskærmen til FM-radio.
 2. Tryk på > Favoritter.
 3. Tryk på en af stationer på listen. Den valgte station vises på hovedskærmen.
 4. Tryk på eller for at lytte til andre favoritstationer.
0 Personer synes dette var nyttigt