Tage notater

Tage notater

Brug Noter til at notere dine ideer, spørgsmål og andre ting. Indtast tekst, optag lyd, vedhæft billeder og dokumenter, og link dine noter til en mødebegivenhed i Kalender.
På startskærmen trykker du på > Noter Første gang du åbner programmet, kan du tage en hurtig gennemgang og konfigurere Evernote-kontoen. Hvis du vælger at springe over, kan du senere logge ind på Evernote under indstillingerne til Konti & synkronisering.

Oprette en notesbog

 1. På hovedskærmen til Noter trykker du på for at åbne en valgmenu, og dernæst på Ny notesbog.
 2. Indtast en titel på en notesbog.
 3. Tryk på Lokal notesbog for at gemme notesbogen på HTC One S eller tryk på Synkroniseret notesbog for at synkronsiere dine noter med din Evernote-konto.
 4. Tryk på Opret.
Hvis du vil åbne eller skifte til en anden notesbog, skal du bare trykke på igen og så på notesbogens navn.

Flytning af noter

 1. Når en note er åben, trykker du på > Flyt til.
 2. Vælg en mål-notesbog.
Du kan også flytte flere noter samtidig. På Noter-hovedskærmen trykker du på > Flyt noter og så skal du vælge de noter, du vil flytte.

Indskrive en note

 1. Med en notesbog åben, trykker du på .
 2. Indtast en titel på en note.
 3. Indtast din note:
  • Tryk på noten og begynd at skrive teksten.
  • Tryk på for at starte lydoptagelsen. Tryk på for at standse optagelsen.
  • Tryk på > Vedhæft, og vælg en filtype.
  • Tryk på for at lave en tegning og indsætte den i din note.
  • Tryk på for at tage et billede og indsætte det i din note.
  Tip: Hvis du vil ændre størrelse på billedet eller tegningen, du har vedhæftet noten, skal du trykke og holde på elementet og trykke på Rediger størrelse. Tryk og hold på en pil, og træk den så for at ændre elementets størrelse.
 4. Tryk på > Gem.
Du kan linke en note til en begivenhed ved at trykke på > Kalender.

Oprettelse af en tegning

Du kan lave en tegning, notat eller illustration og medtage den i din note.
 1. Med en note åben trykker du på .
 2. Vælg en farve.
 3. Tegn på det tomme område med fingerspidsen.
 4. Hvis du har brug for at slette en del af tegningen, trykker du på og flytter din finger til venstre og højre på det område, du vil slette. Du kan også trykke på > Fortryd for at slette det sidste strøg, du har foretaget.
 5. Tryk på for at indsætte tegningen i en note.

Import af en webside til en note

 1. Når du ser på en webside på Internet, skal du trykke på > Del.
 2. Tryk på Noter. Websiden importeres i en note som et billede.
Du kan tilføje tekst eller vedhæfte et billede eller en tegning til noten ved at trykke på mellemrummet før eller efter websiden.

Gennemgå en note

Afspille en lydoptagelse i Noter

Når du har optaget et møde, kan du lytte til lydklippet for at gennemgå nøglepunkterne. Hvis du tog noter under lydoptagelsen, tilføjes 'tidsmarkeringer' (små farvede noder i lydlinjen) for at fastsætte dine noter inden for lydoptagelsens tidsramme.
 1. Åbn en note, hvor du har et optaget stemmeklip.
 2. Tryk på for at afspille lydoptagelsen.
 3. Tryk på eller for at gå til næste eller forrige tidsmarkering. Når du flytter fra en tidsmarkering til en anden, ser du en noteminiature, der viser et hurtigt eksempel på det, du noterede under optagelsen.
Tip: Du kan også trykke på et bestemt element på noten for at springe til dens tidsmarkering og høre den lyd, du optog på det tidspunkt.

Dele en note

 1. Med en notesbog åben kan du trykke på den note, du vil dele.
 2. Tryk på > Del note.
 3. Vælg, hvordan du vil dele din note.
Bemærk:
 • Noter konverteres automatisk og sendes som billeder ved de fleste delingsmuligheder.
 • Udskriv en note ved at trykke på > Udskriv. HTC One S og printeren bør tilsluttes det samme Wi-Fi-netværk.

Synkronisere noter

Du kan vælge, om du automatisk eller manuelt vil synkronisere dine noter mellem HTC One S og Evernote-kontoen på nettet.
Bemærk: Du skal logge ind på Evernote-kontoen fra HTC One S for at starte synkronisering af noter.
 1. På startskærmen trykker du på > Noter.
 2. Synkroniser noter manuelt ved at trykke på og så trykke på Synkroniser.
 3. Indstil Noter til automatisk at opdatere ved at trykke på på skærmen Alle noter og så trykke på Indstillinger > Konti og synkronisering.
 4. Tryk på Evernote-kontoen, og tilpas dine synkroniseringsindstillinger.
Relaterede emner
0 Personer synes dette var nyttigt