Arbejde med dokumenter

Arbejde med dokumenter

Brug Polaris Office til at redigere Microsoft Office Word (.doc og .docx), Microsoft Office Excel (.xls og .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt og .pptx) og rene tekstfiler (.txt), mens du er på farten.
Tip: Du kan også se Microsoft Office PowerPoint-shows (.pps).
På startskærmen trykker du på > Polaris Office.

Vise et dokument

På hovedskærmen for Polaris Office browser du til den fil, du vil bruge, og åbner den.
Tip: Mens du ser fillisten, trykker du på for at opdatere eller sortere listen.

Oprette et dokument

 1. Polaris Office-hovedskærmen trykker du på > Ny.
 2. Vælg den filtype, du vil oprette.
 3. Begynd at indtaste tekst.
 4. Tryk på for at gemme dokumentet.

Redigere et dokument

 1. På hovedskærmen for Polaris Office browser du til den fil, du vil redigere, hvorefter du åbner den.
 2. Gør et af følgende:
  • Hvis din fil er en Microsoft Office Word, en Microsoft Office PowerPoint eller et rent tekstdokument, skal du trykke på .
  • Hvis din fil er et Microsoft Office Excel-dokument, skal du trykke på en celle og så begynde at indtaste ændringer i tekstfeltet.
 3. Glid på tværs af værktøjslinjen i bunden for at vælge mellem forskellige redigeringsfunktioner.
  Bemærk: Hvis du ikke ser værktøjslinjen, skal du trykke på > Værktøjslinje til.
 4. Når du er færdig med dine ændringer, skal du trykke på og så trykke enten på Gem eller Gem som.

Redigere en præsentation

 1. Med Microsoft Office PowerPoint-dokumentet åbent trykker du på .
 2. Tryk på for at vise de andre dias og tryk på det dias, du vil redigere.
 3. Gør et af følgende:
  • Du kan tilføje et dias ved at trykke på og dernæst vælge et layout.
  • Rediger tekst ved at trykke to gange på et tekstfelt i præsentationen.
  • Du kan ændre størrelse på et billede eller et tekstfelt ved at trykke på det og trække i .
  • Brug værktøjslinjen nederst til at fortsætte med at redigere i præsentationen.
 4. Tryk på for at gennemgå præsentationen.
 5. Tryk på og på Gem eller Gem som.

Redigering af et regneark

 1. Med Microsoft Excel-filen åben trykker du på en celle i regnearket.
 2. Gør et af følgende:
  • Tryk i formellinjen og indtast tekst, tal eller symboler.
  • Indtast en funktion ved at trykke på .
  • Du kan vælge flere celler ved at trykke på en celle og trække i .
  • For at ændre formatet for teksten eller talværdierne, trykker du i en celle og derefter på > Format.
  • For at indsætte en graf, skal du vælge de oplysninger, der skal medtages i diagrammet, og derefter trykke på > Indsæt > Diagram.
  • Brug værktøjslinjen nederst på skærmen til at fortsætte med at redigere i regnearket.
 3. Tryk på og på Gem eller Gem som.
0 Personer synes dette var nyttigt