Vise eller skjule kalendere

Vise eller skjule kalendere

  1. I enhver Kalender-visning trykker du på .
  2. Vælg eller ryd den kalender, du vil vise eller skjule, og tryk på .
Bemærk:
  • Kalendere holdes synkroniseret på HTC One S, selv om de er skjult.
  • Du kan også vise eller skjule opgaver, du har oprettet på HTC One S.

Hvorfor vises mine kalenderbegivenheder ikke?

Hvis du ikke kan finde begivenheder fra dine e-mail-konti eller sociale netværk i Kalender, skal du kontrollere om Synkronisering af kalender er slået til i Indstillinger.

  1. Glid meddelelsespanelet åben, og tryk så på > Konti og synkronisering.
  2. Tryk på en kontotype. Hvis flere konti understøttes (som f.eks. Exchange ActiveSync), trykker du på den konto, du vil synkronisere.
  3. Vælg muligheden Kalender, og tryk derefter på > Synk. nu.
0 Personer synes dette var nyttigt