Kontaktgrupper

Kontaktgrupper

Tildel kontaktpersoner til grupper, så du nemt kan sende en meddelelse eller e-mail til en hel gruppe. Vi har også tilføjet gruppen Ofte som en særlig gruppetype, der automatisk gemmer kontaktpersoner, som du ofte ringer til eller modtager opkald fra.

Du kan også synkronisere grupper til HTC One S med grupperne i din Google-konto, som er tilgængelig via din computers webbrowser.

Oprette en gruppe

 1. På fanen Grupper trykker du på .
 2. Indtast et navn på gruppen.
 3. Tryk på for at vælge et billede til gruppen.
 4. Tryk på > Tilføj kontakt til gruppe.
 5. Vælg de kontakter, du vil tilføje, og tryk så på Gem.
 6. Når gruppen er færdig, trykker du på Gem.

Redigere en kontaktgruppe

 1. Tryk og hold på gruppen på fanen Grupper, og tryk så på Rediger gruppe.
 2. Du kan:
  • Tryk på gruppenavnet for at ændre navnet. Du kan kun ændre navnet på grupper, som du har oprettet.
  • Tryk på ikonet ved siden af gruppenavnet for at ændre eller fjerne gruppebilledet.
  • Tryk på > Tilføj kontakt til gruppe for at tilføje flere medlemmer.
  • Fro at omarrangere gruppens medlemmer, skal du trykke og holde på i afslutningen af kontaktens navn, og trække det til den nye position.
  • Tryk på ved siden af en kontakt for at fjerne vedkommende fra gruppen.
 3. Tryk på Gem.

Afsendelse af en meddelelse eller e-mail til en gruppe

Bemærk: Du bliver debiteret for hver sendt tekstmeddelelse. Hvis du f.eks. sender en meddelelse til en gruppe på fem Kontakter, bliver du debiteret for fem meddelelser.
 1. På fanen Grupper trykker du på den gruppe, du vil sende en meddelelse eller e-mail til.
 2. Gå til fanen Gruppehandling.
 3. Vælg om du vil sende en tekstmeddelelse eller e-mail.

Omarrangere dine kontaktpersongruppe

 1. På fanen Grupper trykker du på .
 2. Tryk og hold på i afslutningen af den gruppe, du vil flytte, og træk den så til den nye position.
 3. Tryk på Gem.

Slette grupper

Bemærk: Du kan kun slette grupper, som du har oprettet.
På fanen Grupper kan du:
 • Trykke og holde på en gruppe, som du vil slette, og så trykke på Slet gruppe.
 • Tryk på for at vælge flere kontaktgrupper, der skal fjernes.
Relaterede emner
0 Personer synes dette var nyttigt