KOMMUNIKATION
Søgning efter dine meddelelser
KOMMUNIKATION

Søgning efter dine meddelelser

Afhængigt af dine indstillinger for meddelelser vil HTC One S afspille en lyd, vibrere eller vise meddelelsen kortvarigt i statuslinjen, når du modtager en ny meddelelse. Der vises også et ikon for ny meddelelse i statuslinjen.
Hvis du vil åbne og læse meddelelsen, kan du:
 • Åbne meddelelsespanelet, og så trykke på opdateringsmeddelelsen.
 • Gå til programmet Medd., og åbne meddelelsen.

Vise og gemme en vedhæftning fra en multimediemeddelelse

 • Hvis der er en medievedhæftning, som f.eks. et billede eller en video i en modtaget meddelelse, skal du trykke på den for at se indholdet.
 • Gem vedhæftningen ved at trykke på multimediemeddelelsen og derefter vælge at gemme vedhæftningen i valgmenuen.
 • Hvis vedhæftningen er en kontakt (vCard), skal du trykke på det for at se kontaktens oplysninger og så trykke på Gem for at tilføje det til dine kontakter.
 • Hvis vedhæftningen er en aftale eller begivenhed (vCalendar), skal du trykke på den for at vælge den kalender, hvor du vil gemme den, og derefter trykke på Importer.
Tip: Hvis du er bekymret over størrelsen af dine data-hentninger, kan du kontrollere multimediemeddelelsens størrelse, før du henter den. På skærmen Meddelelser skal du trykke på > Indstillinger > Multimediemeddelelser (MMS). Ryd muligheden Automatisk hentning.

Gemme en sms i programmet Opgaver

Gem en sms i listen Opgaver, så du kan påminde dig selv om at svare.
 1. På skærmen Meddelelser skal du trykke på en kontaktperson (eller telefonnummeret) for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontaktperson.
 2. Tryk på den meddelelse, du vil gemme, og tryk så på Gem som opgave.
 3. Indtast andre oplysninger eller ret opgavens titel.
 4. Tryk på Gem.

Flytning af meddelelser til en sikret bakke

Flytning af private meddelelser til en sikret bakke. Du skal indtaste en adgangskode for at læse disse meddelelser.
 1. På skærmen Meddelelser skal du trykke på en kontaktperson (eller telefonnummeret) for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontaktperson.
 2. Tryk på > Flyt til sikret bakke.
 3. Vælg meddelelserne, og tryk derefter på Flyt.
Tip: For at flytte alle meddelelserne fra en kontakt, skal du på skærmen Meddelelser trykke og holde på en kontakt og trykke på Flyt til sikret bakke.
 • For at læse meddelelser i sikret bakke skal du på Meddelelser-skærmen trykke på > Sikret. Hvis det er første gang du bruger den sikre boks, skal du konfigurere en adgangskode.
 • For at fjerne meddelelser eller kontakter fra den sikre bakke, skal du trykke og holde på kontakten (eller telefonnummeret) og trykke på Flyt til generel bakke.

Blokere uønskede meddelelser

Ryd op i din Medd.-skærm ved at flytte spam-meddelelser fra kontakter til blokboksen. Hvis du har blokeret en kontakt, vil kontaktens meddelelser også være i blokboksen.
På skærmen Medd. skal du trykke og holde på en kontakt (eller et telefonnummer) og trykke på Bloker kontakt.
Bemærk: Hvis du vil blokere flere kontakter, trykker du på > Flyt til blokeret boks, vælger kontakterne, og trykker på Flyt.
Når kontakterne sender dig meddelelser, vil du ikke se dem på skærmen Medd. eller modtage meddelelser eller opringninger. Du kan helt udelukke fremtidige meddelelser fra blokerede kontakter ved at fjerne markeringen af Gem blokmeddelelse i indstillingerne for Medd..
 • For at læse meddelelser i blokboksen skal du trykke på > Bloker på skærmen Medd..
 • For at fjerne meddelelser eller kontakter fra blokboksen, skal du trykke og holde på kontakten (eller telefonnummeret) og trykke på Lås op.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
438
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-one-s
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER