PROGRAMMER & FUNKTIONER
Tage et panoramabillede
PROGRAMMER & FUNKTIONER
Optage et panorama

Tage et panoramabillede

Du kan optage alt, bredt eller højt på et billede. Det kan være Golden Gate Bridge eller Eiffeltårnet.
Vigtigt:
  • Zooming og blitz er deaktiveret, når du er i denne tilstand.
  • Du kan ikke ændre billedopløsningen, når du tager et panoramabillede.
  1. På skærmen Kamerasøger trykker du på .
  2. Tryk på Panorama.
  3. Når du er klar til at tage det første billede, trykker du på . Der vises retningspile, hvorved du kan panorere til venstre eller højre i liggende retning (eller panorere op eller ned i stående retning).
  4. Panorer HTC One S så jævnt du kan, og stop derefter, når du ser en komplet ramme på skærmen Kamerasøger. Kameraet tager automatisk billedet.
  5. Gentag de forrige trin for at tage de resterende billeder.

    Eller tryk på for at stoppe billedtagningen.

Kameraet sammenhæfter billederne til et enkelt billede.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
438
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-one-s
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER
topic_tag-camera-panoramic