Søgning efter en placering

Søgning efter en placering

  1. Tryk på SØG, mens du ser på et kort.
  2. Indtast det sted, du leder efter, i søgefeltet. Du kan indtaste en adresse, en by eller forretningstype eller institution (f.eks. museer i London). I takt med at du indtaster oplysninger, vises en liste over tidligere søgeresultater og adresser på skærmen. Tryk på et listeemne for at vise dettes placering på kortet.
  3. Tryk på . Søgeresultaterne vises.
    1. Vis søgeresultaterne som en liste.
    2. Gå til det næste eller forrige søgeemne på kortet, hvis der er flere søgeresultater.
    3. Tryk på ballonen for at vise adresse, detaljer (hvis de findes) og anmeldelser (hvis de findes) for søgeemnet.
0 Personer synes dette var nyttigt