PROGRAMMER & FUNKTIONER
Visning af placeringer på Google Maps
PROGRAMMER & FUNKTIONER

Visning af placeringer på Google Maps

Søgning efter din placering

Find din placering med Google Maps ved at aktivere placeringskilder. Få at vide hvordan ved at se under Tænde for placeringstjenester.
 1. startskærmen trykker du på > Maps.
 2. Tryk på MENU på skærmen Google Maps, og tryk så på Min placering. Din placering vises på kortet som en blinkende blå prik.

Flytning på kortet

Glid fingeren på skærmen eller den optiske trackball for at se andre områder på kortet.

Zoome ind eller ud på et kort

 • Berør plus- eller minus-siden af Zoomfunktionen .
 • Dobbelttryk på en placering på kortet for at zoome ind på den placering.

Hente en adresse på og yderligere oplysninger om en placering

 1. Berør og hold på en placering på kortet. Der åbnes en ballon over placeringen med adressen og en miniature fra gadevisningen (hvis den findes).
 2. Tryk på ballonen for at se flere oplysninger eller få kørselsvejledning til placeringen.

Se på en placering i Gadevisning

Tilstanden Gadevisning (findes kun i udvalgte områder) viser placeringen på gadeniveau.

 1. Gør et af følgende:
  • Berør og hold på en placering på kortet, og tryk så på den ballon, der vises.
  • Søg efter det sted, du vil se i gadevisning. Se under Søgning efter en placering for at få flere oplysninger. Når du finder stedet, skal du trykke på ballonen.
 2. Tryk på Gadevisning på skærmen med placeringsdetaljer.
 3. Hvis du vil navigere i gadevisningen, skal du gøre et af følgende:
  • Glid fingeren på skærmen eller den optiske trackball for at panorere op eller ned eller for at se i andre retninger.
  • Tryk på pilene for at flytte op eller ned ad gaden.
  • Tryk på MENU for at vælge andre navigationsmuligheder.
  • Når du kigger på en gadevisning af en placering, skal du trykke på MENU og så trykke på Kompastilstand for at aktivere Kompastilstand. Vip, panorer eller drej telefonen for at se området omkring den valgte placering.

Rydning af kortet

Når du har fået kørselsvejledning eller søger på et kort, kan du rydde de forskellige markeringer, f.eks. aktiviteter på kortet.

Tryk på MENU, mens du ser på et kort, og tryk så på Mere > Ryd kort.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
313
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-legend
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER