INDSTILLINGER & SERVICES
Wi-Fi
INDSTILLINGER & SERVICES

Wi-Fi

Wi-Fi giver en trådløs forbindelse til internettet over afstande på op til 100 meter (300 fod). For at kunne bruge Wi-Fi på din telefon, skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller “hotspot”. Tilgængeligheden og rækkevidden af Wi-Fi-signalet afhænger dog af nummeret, infrastrukturen og andre genstande, som signalet passerer igennem.

Aktivering af Wi-Fi og oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk

 1. Fra startskærmen trykker du på MENU og trykker på Indstillinger > Trådløst og netværk.
 2. Marker afkrydsningsfeltet Wi-Fi for at tænde for Wi-Fi. Telefonen vil scanne for tilgængelige trådløse netværk.
 3. Tryk på Wi-Fi-indstillinger. Netværksnavnene og sikkerhedsindstillingerne for de registrerede WiFi-netværk vises i afsnittet om WiFi-netværk.
 4. Hvis det trådløse netværk, som du vil oprette forbindelse til, ikke findes i listen over registrerede netværk, skal du rulle nedad skærmen og trykke på Tilføj Wi-Fi-netværk. Indtast indstillinger for det trådløse netværk, og tryk så på Gem.
 5. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. Hvis du valgte at åbent netværk, oprettes der automatisk forbindelse til netværket.
 6. Hvis du valgte et netværk, der er sikret med WEP, skal du indtaste nøglen og så trykke på Opret forbindelse.
  Bemærk: Afhængig af netværkstypen og dettes sikkerhedsindstillinger skal du måske også indtaste yderligere oplysninger eller vælge et sikkerhedscertifikat.

Når din telefon har forbindelse til et trådløst netværk, vises Wi-Fi-ikonet ( ) i statuslinjen, og det fortæller dig den omtrentlige signalstyrke (antal bånd, der lyser).

Næste gang din telefon opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, der tidligere er givet adgang til, bliver du ikke bedt om at indtaste sikkerhedsoplysningerne igen, medmindre du nulstiller telefonen til standard fabriksindstillingerne.

Oprettelse af forbindelse til et WiFi-netværk med EAP-TLS-sikkerhed

Du skal måske installere et netværkscertifikat (.p12) på telefonen, før du kan oprette forbindelse til et WiFi-netværk med EAP-TLS-godkendelsesprotokol.
 1. Gem certifikatfilen i rodmappen på lagerkortet.
 2. Fra startskærmen trykker du på MENU og trykker på Indstillinger > Sikkerhedk.
 3. Tryk på Installer fra SD-kort.
 4. Vælg det netværkscertifikat, der er nødvendigt for at oprette forbindelse til EAP-TLS-netværket.
 5. Følg trinnene i Aktivering af Wi-Fi og oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk for at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket.

Kontrol af status for det aktuelt tilsluttede netværk

 1. Fra startskærmen trykker du på MENU og trykker på Indstillinger > Trådløst og netværk.
 2. Tryk på Wi-Fi-indstillinger på skærmen Trådløs og netværk, og tryk så på det trådløse netværk, som telefonen i øjeblikket har forbindelse til.
Der vises et meddelelsesfelt, som viser navnet på WiFi-netværket, status, hastighed, signalstyrke og mere.
Bemærk:Hvis du vil fjerne indstillingerne for dette netværk fra telefonen, skal du trykke på Glem i dette felt. Du skal indtaste indstillingerne igen, hvis du vil oprette forbindelse til dette trådløse netværk.

Oprettelse af forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk

 1. Fra startskærmen trykker du på MENU og trykker på Indstillinger > Trådløst og netværk.
 2. Tryk på Wi-Fi-indstillinger. Registrerede Wi-Fi-netværk vises i afsnittet Wi-Fi-netværk.
 3. Scan manuelt for tilgængelige Wi-Fi-netværk på skærmen Wi-Fi-indstillinger ved at trykke på MENU og derefter trykke på Scan.
 4. Tryk på endnu et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
313
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-legend
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER