INDSTILLINGER & SERVICES
Brug af skærmens tastatur
INDSTILLINGER & SERVICES

Brug af skærmens tastatur

Når du starter et program eller vælger et felt, som kræver tekst eller tal, vises skærmtastaturet.

Valg af et tastaturlayout

Du kan vælge mellem tre forskellige tastaturlayouts alt efter din måde at indtaste på.

  1. Tryk på på skærmtastaturet.
  2. Tryk på Tastaturtyper, og vælg så det tastaturlayout, som du vil bruge. Vælg blandt følgende:
    QWERTY Dette layout ligner tastaturet på en skrivebordscomputer. Dette er standardtastaturet.
    Telefontastatur Dette layout ligner det traditionelle mobiltelefontastatur.
    Kompakt QWERTY Dette layout har to bogstaver på hver taste. Tastestørrelsen er lidt større end på det fulde QWERTY-layout.

Indtastning af tekst

Brug de følgende taster under indtastningen af tekst med skærmtastaturet:
Tryk og hold på tasterne med grå tegn øverste for at indtaste tal, symboler og bogstaver med accent. De grå tegn, der vises på tasten, er det tegn, som bliver indsat, år du trykker og holder på den taste. Nogle taster har flere tegn eller accenter knyttet til dem.
Dette er Shift-tasten. Tryk for at indtaste et stort bogstav. Det næste bogstav, du indtaster, bliver med store bogstaver. Tryk to gange for at aktivere Caps Lock.
Tryk for at skifte til numerisk og symboltastatur.
Dette er Enter-tasten. Tryk for at oprette en ny linje.
Dette er Backspace-tasten. Tryk for at slette det forrige tegn.
Tryk på for at skjule skærmtastaturet.
Tryk for at åbne menuen for indstillinger til berøringsindtastning for at ændre tastaturtypen, aktivere eller deaktivere forudsigelig tilstand på QWERTY-tastaturet og justere andre indtastningsindstillinger.
Tryk for at skifte mellem forudsigelsestilstandene Multitap og XT9, når du bruger Kompakt QWERTY- eller Telefontastaturlayoutet. Yderligere oplysninger findes under Indtastning af ord med forudsigelig tekst.

Ændring af tastaturet til liggende retning

Når du indtaster tekst, kan du vælge at bruge retningen Landskab for skærmtastaturet.

Bemærk:
  • Afkrydsningsfeltet Retning i START > MENU > Indstillinger > Lyd og skærm skal markeres, så skærmretningen automatisk skifter.
  • Retningen Landskab for tastaturet understøttes ikke for alle programmer.
Vend telefonen om på siden for at bruge et større tastatur, som gør det nemmere at bruge to tommelfingre.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
313
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-legend
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER