Justering af lydstyrken

Justering af lydstyrken

Justering af ringerlydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for telefonens ringetone, mens justering af medielydstyrken ændrer lydstyrkeniveauet for lydmeddelelser, musik- og videoafspilning.

Justering af ringerlydstyrken

Bemærk:Hvis du hurtigt vil skifte telefonen til lydløs tilstand eller vibreringstilstand, skal du trykke på og holde knappen TÆND/SLUK og så trykke på Lydløs tilstand eller Vibreringstilstand i valgmenuen.
 • Tryk på knapperne LYDSTYRKE OP eller LYDSTYRKE NED i venstre panel på telefonen for at justere ringerlydstyrken til det ønskede niveau. Vinduet Opkaldslydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauerne.
 • Når du står på det laveste ringerniveau (Lydløs), skal du trykke på LYDSTYRKE NED en gang for at indstille telefonen til vibreringstilstand. Telefonen vibrerer. vises på statuslinjen.
 • I vibreringstilstand vil tryk på LYDSTYRKE OP en gang skifte til lydløs tilstand. vises på statuslinjen.

Justering af medielydstyrken

 • Når du spiller musik eller ser video, kan du justere medielydstyrken ved at trykke på knapperne LYDSTYRKE OP ELLER LYDSTYRKE NED i venstre panel på telefonen. Vinduet Medielydstyrke vises på skærmen for at vise lydstyrkeniveauet.
 • Du kan også justere medielydstyrken på skærmen Indstillinger.
  1. Fra startskærmen trykker du på MENU og trykker på Indstillinger > Lyd og skærm > Medielydstyrke .
  2. Når vinduet med medielydstyrke vises, skal du flytte skyderen til venstre for at sænke lydstyrken eller til højre for at øge lydstyrken.
  3. Tryk på OK for at lukke vinduet.
0 Personer synes dette var nyttigt