Genstarte HTC Incredible S

Genstarte HTC Incredible S

Hvis HTC Incredible S kører langsommere end normalt, et program kører ikke korrekt, eller hvis HTC Incredible S ikke reagerer, kan du prøve at genstarte HTC Incredible S og se, om det hjælper med at løse problemet.

  1. Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på knappen TÆND/SLUK for at tænde for den igen.
  2. Lås skærmen op.
  3. Tryk og hold på knappen TÆND/SLUK, og tryk så på Genstart.
  4. Når du bedes om at bekræfte, trykker du på Genstart.
    Bemærk: Hvis disse trin ikke fungerer, kan du fjerne og udskifte batteriet og så tænde for HTC Incredible S for at genstarte den.
0 Personer synes dette var nyttigt