Redigering af dine billeder og videoer

Redigering af dine billeder og videoer

Rotation af et billede

 1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.
 2. Tryk og hold på et billede, og tryk så på Rediger > Rotér mod venstre eller Rotér mod højre

Beskæring af et billede

 1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.
 2. Tryk og hold på et billede, og tryk så på Rediger > Beskær. Der vises en beskæringsboks omkring billedet.
 3. Du kan:
  • Træk beskæringsboksen over den del af billedet, du vil bortskære.
  • Tryk og hold i kanten af beskæringsboksen. Når retningspilene vises, skal du trække fingeren indad eller udad for at ændre størrelsen på beskæringsboksen.
 4. Tryk på Gem.
Det beskårne billede gemmes som en kopi. Det originale billede forbliver uredigeret.

Tilføjelse af billedeffekter

 1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.
 2. Tryk og hold på et billede, og tryk så på Rediger > Effekter.
 3. Tryk på en effekt for at bruge den på billedet, eller tryk på for at tilføje en ramme omkring dit billede.
 4. Tryk på Gem.
Det forbedrede billede gemmes som en kopi. Det originale billede forbliver uredigeret.

Beskæring af en video

Fjern uønskede scener fra en video, som du optog på HTC Incredible S.
 1. Tryk på et album på skærmen Album i programmet Galleri.
 2. Tryk og hold på den video, du vil redigere, og tryk så på Beskær.
 3. Træk de to beskæringsskydere til den del, hvor du ønsker, at videoen skal begynde og slutte.

  I takt med at du trækker i skyderen, kan du se tidsmarkeringer og videobilleder. Det i midten er dit start- eller slutbillede.

 4. Tryk på for at gennemgå videoen.
 5. Tryk på Udført.
Den beskårne video gemmes som en ny fil. Den oprindelige video forbliver uredigeret.
0 Personer synes dette var nyttigt