Optagelse af video

Optagelse af video

 1. På startskærmen trykker du på > Kamera.
 2. På skærmen Kamerasøger trykker du på Tilstand og derefter på Billede/Video-skyderen for at vælge Video.
 3. Indram dit motiv på skærmen Kamerasøger.
 4. Tryk på for at starte optagelsen.
 5. Når du optager, kan du:
  • Frit zoome ind og ud.
  • Ændre fokus på et andet motiv eller område ved blot at trykke på det i kamerasøgeren.
  • Tryk på knappen Blitz for at tænde/slukke for kameraets lys.
 6. Stands optagelsen ved at trykke på igen.
 7. Vælg, hvad du vil gøre med videoen, som f.eks. at dele, beskære, afspille mm.
Relaterede emner
0 Personer synes dette var nyttigt