INDSTILLINGER & SERVICES
Wi‑Fi
INDSTILLINGER & SERVICES

Wi-Fi

For at kunne bruge Wi-Fi, skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller "‍hotspot"‍.
Bemærk: Tilgængelighed og styrke for et Wi-Fi-signal vil variere, afhængigt af de genstande som f.eks. bygninger eller bare en væg, mellem de rum, som Wi-Fi-signalet skal passere gennem.

Aktivering af Wi-Fi og oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk

 1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger.
 2. Tryk på Wi-Fi til/fra-kontakten for at slå Wi-Fi til.
 3. Tryk på Wi-Fi.

  Registrerede Wi-Fi-netværk vises.

  Bemærk: Hvis det trådløse netværk, som du ønsker, ikke er på listen, skal du trykke på > Tilføj netværk for manuelt at tilføje det.
 4. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det.
  Bemærk: Hvis du valgte et sikret netværk, bliver du bedt om at indtaste netværksnøglen eller adgangskoden.
 5. Tryk på Opret forbindelse.

Når HTC Incredible S har forbindelse til et trådløst netværk, vises Wi-Fi-ikonet i statuslinjen, og det fortæller dig den omtrentlige signalstyrke.

Næste gang HTC Incredible S opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, der tidligere er givet adgang til, bliver du ikke bedt om at indtaste nøglen eller andre sikkerhedsoplysninger igen, medmindre du nulstiller HTC Incredible S til standard fabriksindstillingerne.

Kontrol af status for det trådløse netværk

 1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger.
 2. Tryk på Wi-Fi og derefter på det trådløse netværk, HTC Incredible S er tilsluttet.
Der vises et meddelelsesfelt, som viser Wi-Fi-netværkets status, hastighed, signalstyrke og mere.
Bemærk: Hvis du vil fjerne indstillingerne for dette netværk, skal du trykke på Glem.

Tilsluttet til et andet Wi-Fi-netværk

 1. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger.
 2. Tryk på Wi-Fi. Registrerede Wi-Fi-nertværk vises.
  Bemærk: Hvis du manuelt vil scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk, skal du trykke på og derefter på Scan.
 3. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk med forbedret sikkerhed

Vigtigt: Du skal måske installere et netværkscertifikat (*.p12) på HTC Incredible S, før du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-godkendelsesprotokol.
 1. Gem certifikatfilen i rodmappen på lagerkortet.
 2. På startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Sikkerhed.
 3. Tryk på Installer fra SD-kort.
 4. Vælg det netværkscertifikat, der er nødvendigt for at oprette forbindelse til EAP-TLS-netværket.
 5. Aktiver Wi-Fi, og opret forbindelse til et trådløst netværk.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
389
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-incredible-s
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER
topic_tag-connections_internet-wifi