Søge i din Mail-indbakke

Søge i din Mail-indbakke

Når du åbner programmet Mail, vises indbakken for de e-mail-konti, du har konfigureret på HTC Incredible S.

Skift mellem e-mail-konti ved at trykke på den linje, der viser den aktuelle e-mail-konto, og tryk så på en anden konto.

Visning af den forenede indbakke for alle dine e-mail-konti

Du kan få vist e-mail-meddelelser fra alle dine konti på et sted uden at skulle skifte til forskellige konti.

Tryk bare på den linje, der viser den aktuelle e-mail-konto, og tryk så på Alle konti. E-mail-meddelelser er farvekodede, så du nemt kan skelne hvilken e-mail-konto, de tilhører.
Bemærk: Op til 15 e-mail-konti kan vises i den forenede indbakke.

Skifte mellem forskellige visninger i din indbakke

Har du mange e-mails? Der er mere end én måde at se i indbakken.
Tryk på en af følgende faner:

Modtaget

Viser e-mail-meddelelser som individuelle emner.

Tråd

Viser e-mail-meddelelser som samtaler grupperet i overensstemmelse med emne. Tryk på et emne i listen for at vise e-mail-samtalen.

Favoritter

Viser alle e-mail-meddelelser fra en kontaktpersongruppe. Vælg den kontaktpersongruppe, der skal vises, ved at trykke på , trykke på Vis og så vælge en gruppe.

Ulæst

Viser ulæste meddelelser.

Markeret (kun Exchange ActiveSync)

Viser alle mærkede meddelelser.

Inviterede eller Mødeindkaldelser (kun Exchange ActiveSync).

Viser mødeindkaldelser, som du endnu ikke har accepteret eller afvist.

Vedhæftet

Viser alle meddelelser, der har vedhæftninger.

Manuel opdatering af en e-mail-konto

Du kan også synkronisere dine sendte og modtagne e-mails manuelt på et hvilket som helst tidspunkt, lige meget hvad dine synkroniseringsindstillinger er.

  • Når du ser en e-mail-konto, skal du trykke på og så på Opdater.
  • Hvis du har flere e-mail-konti, kan du opdatere dem alle på samme tid. Gå først til indbakken Alle konti. Tryk derefter på og på Opdater.

Sortere e-mail-meddelelser

Du kan sortere e-mail-meddelelser efter modtagelsesdato, prioritet, emne, afsender eller størrelse.

I indbakken trykker du på og dernæst på Sorter og vælger mellem sorteringsvalgene.
Tip: For hurtigt at rulle igennem meddelelseslisten, kan du trykke og holde to fingre på en e-mail og trække opad eller nedad.
0 Personer synes dette var nyttigt