INDSTILLINGER & SERVICES
Bruge skærmtastaturet
INDSTILLINGER & SERVICES

Bruge skærmtastaturet

Når du starter et program eller vælger et felt, som kræver tekst eller tal, vises skærmtastaturet. Når du har indtastet tekst, kan du trykke på eller trykke på for at lukke skærmtastaturet.

Valg af tastaturlayout

Du kan vælge imellem tre forskellige tastaturlayouts, der passer til din tastestil.
 1. Fra startskærmen trykker du på og så på Indstillinger > Sprog og tastatur.
 2. Tryk på ved siden af Berøringsinput.
 3. Tryk på Tastaturtyper, og vælg så det tastaturlayout, som du vil bruge.
  Standard Dette layout ligner tastaturet på en skrivebordscomputer. Dette er standardtastaturet.
  Telefon Dette layout ligner det traditionelle mobiltelefontastatur.
  Kompakt Dette layout har to bogstaver på hver taste. Tastestørrelsen er lidt større end på det fulde standardlayout.

Indtaste tekst

Du kan blot trykke på tasterne på skærmtastaturet for at indtaste bogstaver og tal samt tegn og symboler.
 • Tryk på for at indtaste et stort bogstav. Tryk to gange for at aktivere Caps Lock.
 • Tryk og hold på tasterne med grå tegn øverst for at indtaste tal, symboler og bogstaver med accent. De grå tegn, der vises på tasten, er det tegn, som bliver indsat, når du trykker og holder på den taste. Nogle taster har flere tegn eller accenter knyttet til dem.

Vælge flere tastatursprog

Hvis der er flere tastatursprog tilgængelige på HTC Incredible S, kan du vælge de sprog, du vil aktivere på skærmtastaturet.
 1. Når skærmtastaturet er åbent, trykkes på .
 2. Tryk på Indstillinger > Internationalt tastatur.
 3. Vælg de sprog, du ønsker.
  Bemærk: Tilgængelige sprog afhænger af det område, hvor du købte HTC Incredible S.

Ændre tastatursproget

 1. Når skærmtastaturet er åbent, trykkes på .
 2. Vælg det sprog, du vil bruge til indtastning.
  Bemærk: Hvis der kun er valgt to sprog til brug med skærmtastaturet, trykkes på direkte for at skifte imellem de to sprog.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
389
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-incredible-s
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER