Hvad kan jeg gøre under en samtale?

Hvad kan jeg gøre under en samtale?

Når en samtale er i gang, kan du tænde for højttalertelefonen, sætte opkaldet i venteposition mm.

Sætte et opkald i venteposition

Tryk på og tryk så på Venteposition for at sætte opkaldet i venteposition. Statuslinjen viser ikonet for holdt opkald .
Tryk på og tryk så på Ophæv venteposition for at genoptage opkaldet.

Skifte mellem opkald

Hvis du allerede er midt i en samtale og accepterer endnu en, kan du skifte mellem de to samtaler.
  1. Når du modtager et andet opkald, skal du trykke på Besvar for at acceptere det andet opkald og sætte det første opkald i venteposition.
  2. Skift mellem dem ved at trykke på den person på skærmen, du vil tale med.
  3. Afslut det aktuelle opkald og returner til det andet opkald ved at trykke på Afslut opkald.

Tænde for højttalertelefonen under et opkald

Advarsel: For at mindske mulig beskadigelse af hørelsen, må du ikke holde HTC Incredible S mod øret, når højttalertelefonen er tændt.
Gør et af følgende:
  • Vend HTC Incredible S om i løbet af samtalen (sørg for, at Vend for højttaler er markeret i > > Indstillinger > Lyd).
  • På opkaldsskærmen trykker du på .
Højttalertelefonens ikon vises på statuslinjen, når højttalertelefonen er aktiveret.

Du slukker for højttalertelefonen igen ved at vende HTC Incredible S om, så forsiden er opad. Eller du trykker på igen.

Slå mikrofonen fra under et opkald

På opkaldsskærmen trykker du på for at skifte mellem at slukke/tænde for mikrofonen. Når mikrofonen er slukket, vises ikonet for Slå fra i statuslinjen.

Afslutning af et opkald

Gør et af følgende for at afslutte opkaldet:
  • Tryk på Afslut opkald på opkaldsskærmen.
  • Glid meddelelsespanelet åbent, og tryk så på .

Hvis telefonnummeret på den person, der ringede op, ikke findes i listen over kontaktpersoner, kan du vælge at gemme nummeret i listen, når du lægger på.

0 Personer synes dette var nyttigt