Tilslutning af HTC Incredible S til en computer

Tilslutning af HTC Incredible S til en computer

Når du opretter forbindelse mellem HTC Incredible S og en computer med USB-kablet, vises dialogboksen Vælg en forbindelsestype og beder dig vælge USB-forbindelsestype.
Vælg mellem følgende muligheder, og tryk så på Udført:
Oplad kun Vælg denne mulighed, hvis du kun vil oplade batteriet, når telefonen har forbindelse til computeren.
Diskdrev Denne tilstand findes kun, når der er et hukommelseskort på HTC Incredible S. Vælg denne tilstand, når du vil kopiere filer mellem hukommelseskort og computeren.

Når du har aktiveret tilstanden Diskdrev, når HTC Incredible S er tilsluttet computeren, kan du ikke bruge programmer på HTC Incredible S til at få adgang til hukommelseskortet.

HTC Sync Vælg denne mulighed for at synkronisere kontakter, kalender og andre oplysninger mellem computeren og HTC Incredible S.
USB-tethering Når du ikke har en internetforbindelse på computeren, kan du vælge denne tilstand for at dele HTC Incredible Ss mobildataforbindelse med computeren.
Internet pass-through Hvis du ikke har en dataordning for din telefon eller ikke har adgang til et Wi-Fi-netværk, kan du vælge denne tilstand for at dele computerens internetforbindelse med HTC Incredible S.
0 Personer synes dette var nyttigt