Slumretilstand

Slumretilstand

Slumretilstand sparer batteristrøm ved at sætte HTC Incredible S i en lav strømtilstand, når skærmen er slukket. Det stopper også hændelige knaptryk, når HTC Incredible S er i tasken. Du vil dog stadig modtage meddelelser og opkald, og ubesvarede opkald og meddelelser vises på låseskærmen.
Tip: For at undgå, at ubesvarede opkald og meddelelser vises på låseskærmen, trykker du på og derefter på Indstillinger > Personlige oplysninger.

Skifte til dvaletilstand

Tryk kortvarigt på knappen TÆND/SLUK for at slukke for skærmen og sætte i slumretilstand. HTC Incredible S går også automatisk i slumretilstand, når den er inaktiv et stykke tid.

Vågne fra dvaletilstand

Du kan vække HTC Incredible S manuelt ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen Du skal låse skærmen op.
Bemærk: HTC Incredible S vågner automatisk, når du får et indkommende opkald.

Låse skærmen op

Træk ringen op for at låse skærmen op.
Bemærk: Hvis du har konfigureret en skærmlås, bliver du bedt om at indtaste dine loginoplysninger, før HTC Incredible S låser op.
Hvis du har indstillet en begivenhedspåmindelse eller alarm, kan du trække eller til ringen for at slumre eller afvise begivenheden eller alarmen.

Åbne et program fra låseskærmen

Træk i et programikon på låseskærmen til ringen for at låse skærmen op og direkte starte det program.
Tip: Genvejene på låseskærmen er de samme programmer som på startskærmens startlinje. For at ændre genvejene på låseskærmen, kan du udskifte programmerne på startlinjen.
0 Personer synes dette var nyttigt