Fuldføre opgaver

Fuldføre opgaver

Brug programmet Opgaver til at organisere og spore gøremål og opgaver.
Åbn programmet Opgaver ved at trykke på > Opgaver.

Vise den forenede opgaveliste

Du kan få vist og opdatere en forenet opgaveliste. Opgaver er farvekodede, så du nemt kan skelne hvilken konto, de tilhører.
I programmet Opgaver trykker du på og så på Konti > Alle konti.
Tip: Du kan også vælge en bestemt konto. Hvis du kun vil se opgaver, som du indtastede med HTC Incredible S, skal du trykke på Mine opgaver.

Filtrere opgaver

 1. Gå til den liste, der indeholder de opgaver, som du vil filtrere.
 2. Tryk på , og tryk så på Filtrer.
 3. I listen vælger du, hvordan du vil filtrere opgaverne, og tryk så på OK.

Oprette en opgaveliste

 1. I programmet Opgaver trykker du på og så på Lister.
 2. Tryk på , og vælg så en konto til listen.
 3. Indtast et navn på listen, og tryk så på OK.

Styring af opgavelister

 1. I programmet Opgaver trykker du på og så på Lister.
 2. Herfra kan du:
  Vise eller skjule en liste Tryk på Alle lister for at vise alle listerne fra alle dine konti, eller tryk på en specifik konto og dernæst på den liste, du vil vise.
  Omdøb en liste
  1. Tryk på en konto og tryk og hold så på den liste, du vil omdøbe.
  2. Tryk på Omdøb, og indtast derefter et nyt navn for den.
  Slet en liste
  1. Tryk på en konto og tryk og hold så på den liste, du vil slette.
  2. Tryk på Slet.

Oprette en opgave

 1. I programmet Opgaver indtaster du opgavens navn i tekstfeltet Ny opgave.
  Tip: Hvis du vil oprette en opgave og indtaste detaljerne senere, trykker du på efter du har indtastet opgavens navn.
 2. Tryk på og indtast derefter opgavens detaljer.
 3. Tryk på Gem.

Administrere opgaver

 1. I programmet Opgaver trykker du på og så på Lister.
 2. Tryk på kontoen og dernæst på den liste, hvorpå de opgaver, du vil administrere, findes.
 3. I opgavelisten kan du:
  Markere en opgave som fuldført

  Tryk på afkrydsningsfeltet ved siden af opgaven. For at få vist dine fuldførte opgaver, skal du trykke på , og dernæst på Fuldført.

  Sortere opgaver
  1. Tryk på og dernæst på Sorter.
  2. Vælg, hvordan du vil sortere opgaverne.
  Redigere en opgave
  1. Tryk og hold på den opgave, du vil redigere, og tryk så på Rediger.
  2. Rediger opgavedetaljerne og tryk på Gem.
  Slet en opgave

  Tryk og hold på den opgave, du vil slette, og tryk så på Slet.

  Udsæt en opgave

  Tryk og hold på en forfalden opgave, og tryk så på Udsæt.

  Når en opgave udsættes, sættes forfaldsdatoen automatisk til dagen efter den oprindelige forfaldsdato.

  Flyt en opgave til en anden liste
  1. Tryk og hold på den opgave, du vil flytte, og tryk så på Flyt til.
  2. Tryk på den opgaveliste, som du vil have skal indeholde opgaven.

Ændre indstillinger for Opgaver

 1. I programmet Opgaver, trykker du på og så på Indstillinger (eller Mere > Indstillinger).
 2. Skift indstillingerne og tryk på .
0 Personer synes dette var nyttigt