Udskrivning

Kan telefonen automatiskt växla till det mobila nätverket när Wi‍-Fi saknas eller är svag?

Ja. Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt växlar till ett mobilt nätverk när det saknas tillgängligt Wi‍-Fi nätverk eller signalen är svag.
  1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
  2. Om Wi‍-Fi-anslutningen är avstängd, tryck på Wi‍-Fi-rutan för att starta den.
  3. Tryck på .
  4. Tryck på > Avancerat.
  5. Välj Byt automatiskt till mobilt nätverk.
Obs!: Funktionen är kanske inte tillgängligt i vissa telefoner.
0 Personer synes dette var nyttigt