INDSTILLINGER & SERVICES
Ændring af skærmindstillinger
INDSTILLINGER & SERVICES

Ændring af skærmindstillinger

Manuel justering af skærmens lysstyrke

 1. På startskærmen trykker du på > Indstillinger.
 2. Tryk på Skærm > Lysstyrke
 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk lysstyrke.
 4. Træk skyderen for lysstyrke til venstre for at sænke eller til højre for at øge skærmens lysstyrke.
 5. Tryk på OK.
Tip: Du kan også justere skærmens lysstyrke fra panelet Hurtigindstillinger (tryk yderst til højre på statuslinjen, og tryk så på ).

Justere tiden, før skærmen slukker

Efter en periode med inaktivitet vil skærmen slukke for at spare batteristrøm. Du kan indstille inaktivitetstiden for, hvor lang tid der går, før skærmen slukker.
 1. På startskærmen trykker du på > Indstillinger.
 2. Tryk på Skærm > Timeout.
 3. Tryk på tiden, før skærmen slukker

Deaktivere automatisk skærmrotation

Som standard ændrer skærmens retning sig automatisk, afhængigt af hvordan du holder HTC Flyer.
Bemærk: Automatisk rotation understøttes ikke på alle programskærme.
 1. På startskærmen trykker du på > Indstillinger.
 2. Tryk på Skærm, og fjern så markeringen i afkrydsningsfeltet Roter skærm automatisk.
Tip: Du kan også tænde/slukke for skærmens rotation fra panelet Hurtigindstillinger (tryk yderst til højre på statuslinjen, og tryk så på ).

Genkalibrere G-sensor

Genkalibrer skærmen, hvis du mener, at skærmretningen ikke reagerer korrekt på den måde, du holder HTC Flyer.
 1. På startskærmen trykker du på > Indstillinger.
 2. Tryk på Skærm > Kalibrering med G-Sensor.
 3. Placer HTC Flyer på en flad og plan overflade, og tryk på Kalibrer.
 4. Efter genkalibreringsprocessen trykker du på OK.

Sådan forbliver skærmen aktiv, når du oplader HTC Flyer

Du kan forhindre skærmen i at slukke, når du oplader HTC Flyer.
 1. På startskærmen trykker du på > Indstillinger.
 2. Tryk på Programmer > Udvikling.
 3. Marker afkrydsningsfeltet Forbliv vågen.

Aktivere/deaktivere animationseffekter

Du kan deaktivere animation eller kun aktivere nogle animationer, når du skifter mellem skærme.
 1. På startskærmen trykker du på > Indstillinger.
 2. Tryk på Skærm > Animation.
 3. I valgmenuen vælger du de ønskede animationsindstillinger.
 
Personer synes dette var nyttigt
Vælg et emne fra rullemenuen:
395
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-flyer
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER