Wi‑Fi

Wi-Fi

For at kunne bruge Wi-Fi, skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller ​“‍hotspot”. Tilgængelighed og styrke for Wi-Fi-signalet vil variere, afhængigt af objekter, f.eks. bygninger eller bare en væg, mellem de rum, som Wi-Fi-signalet skal passere gennem.

Aktivere Wi-Fi og oprette forbindelse til et trådløst netværk.

 1. På startskærmen trykker du på > Indstillinger.
 2. Tryk på Trådløs og netværk, og marker afkrydsningsfeltet Wi-Fi for at aktivere Wi-Fi. HTC Flyer vil scanne for tilgængelige trådløse netværk.
 3. Tryk på Wi-Fi-indstillinger. Netværksnavnene og sikkerhedsindstillingerne for de registrerede Wi-Fi-netværk vises i afsnittet WiFi-netværk.
 4. Hvis det trådløse netværk, som du vil oprette forbindelse til, ikke findes i listen over registrerede netværk, skal du rulle nedad skærmen og trykke på Tilføj Wi-Fi-netværk. Indtast indstillinger for det trådløse netværk, og tryk så på Gem.
 5. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. Hvis du valgte at åbent netværk, oprettes der automatisk forbindelse til netværket.
 6. Hvis du valgte et netværk, der kræver en adgangskode, skal du indtaste nøglen og så trykke på Opret forbindelse.

Når HTC Flyer har forbindelse til et trådløst netværk, vises Wi-Fi-ikonet i statuslinjen, og det fortæller dig den omtrentlige signalstyrke (antal bånd, der lyser).

Næste gang HTC Flyer opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, der tidligere er givet adgang til, bliver du ikke bedt om at indtaste sikkerhedsoplysningerne igen, medmindre du nulstiller HTC Flyer til standard fabriksindstillingerne.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-sikkerhed

Du skal måske installere et netværkscertifikat (*.p12) på HTC Flyer, før du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk med EAP-TLS-godkendelsesprotokol.
 1. Gem certifikatfilen i rodmappen på lagerkortet.
 2. På startskærmen trykker du på > Indstillinger.
 3. Tryk på Sikkerhed > Installer fra SD-kort.
 4. Vælg det netværkscertifikat, der er nødvendigt for at oprette forbindelse til EAP-TLS-netværket.
 5. Aktiver Wi-Fi, og opret forbindelse til et trådløst netværk.

Kontrol af status for det trådløse netværk

 1. På startskærmen trykker du på > Indstillinger.
 2. Tryk på Trådløs og netværk > Wi-Fi-indstillinger.
 3. Tryk på det trådløse netværk, som HTC Flyer aktuelt har forbindelse til.
Der vises et meddelelsesfelt, som viser navnet på Wi-Fi-netværket, status, hastighed, signalstyrke og mere.
Bemærk: Hvis du vil fjerne indstillingerne for dette netværk, skal du trykke på Glem. Hvis du vil genoprette forbindelsen til et trådløst netværk, som du har fjernet, skal du vælge det trådløse netværk i listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk igen. Hvis det er et sikret trådløst netværk, skal du indtaste legitimationsoplysningerne for det trådløse netværk igen.

Oprette forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk

 1. På startskærmen trykker du på > Indstillinger.
 2. Tryk på Trådløs og netværk > Wi-Fi-indstillinger. Registrerede Wi-Fi-netværk vises i afsnittet Wi-Fi-netværk.
 3. Scan manuelt for tilgængelige Wi-Fi-netværk ved at trykke på > Scan.
 4. Tryk på endnu et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det.

Angive, hvornår der skal afbrydes fra et Wi-Fi-netværk

Du kan angive, hvornår der skal skiftes mellem Wi-Fi- og dataforbindelser.
 1. På startskærmen trykker du på > Indstillinger.
 2. Tryk på Trådløs og netværk > Wi-Fi-indstillinger.
 3. Tryk på Wi-Fi-afbrydelsespolitik, og vælg så den politik, du ønsker.
0 Personer synes dette var nyttigt