Brug af Ur

Brug af Ur

Om HTC Ur-widget'en

Brug HTC Ur-widget'en til at se dags dato, tidspunktet og placeringen. Du kan også bruge Ur til at vise tidspunktet i en anden by.

Ændre placeringen for Ur-widget'en

Som standard viser Ur-widget'en de aktuelle vejrforhold. Du kan tilpasse Ur-widget'en på startskærmen til at vise vejret for en anden placering.
 1. Tryk og hold på Ur-widget'en, og træk den så til redigeringsknappen .
 2. Vælg en by.

  Hvis du ikke ser den by, du ønsker, skal du trykke på Tilføj by for at søge efter den og tilføje den.

 3. Tryk på Udført.
Tip: Du kan tilføje mere end en Ur-widget til den udvidede startskærm. Vælg blandt en række udseender og design, og vælg den by, der skal vises.

Brug af programmet Ur

Få mere ud af programmet Ur end bare dato og tidspunkt. Brug HTC Flyer som et skrivebordsur fuldt med vejroplysninger eller som et verdensur, så du kan se, hvad klokken er i flere byer over hele verden. Du kan også bruge den som vækkeur, stopur eller nedtællingstimer.
Du kan åbne programmet Ur på en af de følgende måder:
 • Tryk på Ur-widget'en på startskærmen.
 • På startskærmen trykker du på og så på Ur.
Tryk på fanerne i nederste række, eller glid fingeren over fanerne for at skifte mellem de forskellige funktioner i Ur-programmet.

Brug af skrivebordsur

Skrivebordsuret viser den aktuelle dato, det aktuelle tidspunkt og vejret. Det viser også en vækkeursindikator og dine kommende kalenderbegivenheder.
 • Tryk på vejrbilledet eller oplysningerne for at åbne programmet Vejr, hvor du kan se vejrudsigter for de næste par dage.
 • Tryk på for at skifte til Dock-tilstand på hele skærmen.
 • Hvis du har flere kommende kalenderbegivenheder, kan du rulle ned i listen for at undersøge dine begivenheder.

Brug af verdensuret

Brug skærmen til Ur-programmets verdensur til at se det aktuelle tidspunkt flere steder på jorden samtidigt. Du kan også angive din hjemby, tilføje flere byer til listen på verdensuret og manuelt angive tidszonen, datoen og tidspunktet.

Indstille din hjemby

 1. På fanen Verdensur trykker du på > Startsideindstillinger.
 2. Indtast navnet på din hjemby. I takt med at du indtaster bogstaver, filtreres listen, så den viser matchende byer og lande.
 3. Rul gennem listen, og tryk på din hjemby.

Indstille tidszone, dato og tidspunkt

Vigtigt: Du skal først manuelt deaktivere automatisk tidssynkronisering i HTC Flyer for at angive tidszonen, datoen og tidspunktet.
 1. På fanen Verdensur trykker du på > Lokale tidsindstillinger.
 2. Ryd afkrydsningsfelterne Automatisk dato og tidspunkt og Automatisk tidszone.
 3. Indstil tidszonen, datoen og tidspunktet efter behov.
Tip: Du kan også indstille dato og tidspunkt under > Indstillinger > Dato og tidspunkt.

Tilføje en by til Verdensur

Tilføj flere byer til skærmen Verdensur, så du med det samme kan kontrollere datoen og tidspunktet i disse byer.
 1. På fanen Verdensur trykker du på .
 2. Indtast navnet på den by, du vil tilføje. I takt med at du indtaster bogstaver, filtreres listen, så den viser matchende byer og lande.
 3. Rul gennem listen over matcher, og tryk på den by, du vil tilføje.

Indstille en alarm

Du kan bruge programmet Ur's Alarmer-fane til at konfigurere en eller flere vækkealarmer.
 1. På fanen Alarmer markerer du afkrydsningsfeltet for en alarm.
 2. Tryk på Rediger.
 3. Indstil alarm trækker du fingeren op eller ned for at rulle tidshjulene og angive alarmtidspunktet.
 4. Vælg mellem de tilgængelige valgmuligheder. Du kan:
  • Indtast alarmens beskrivelse, og vælg den Alarmlyd, der skal bruges.
  • Tryk på Gentag. Vælg de dage i ugen, hvor alarmen skal lyde, og tryk så på OK.
  • Marker afkrydsningsfeltet Vibrer, hvis du ønsker at HTC Flyer også skal vibrere, når alarmen lyder.
 5. Når du er færdig med indstilling af alarmen, trykker du på Udført.
Tip:
 • Deaktiver en alarm ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (ved at trykke på det) for den alarm.
 • Hvis du skal indstille mere end tre alarmer, skal du trykke på .

Slette en alarm

 1. På fanen Alarmer trykker du på > Slet.
 2. Vælg de alarmer, som du vil slette, og tryk så på Slet.

Ændre indstillinger for alarmlyd

På fanen Alarmer trykker du på > Indstillinger. Du kan ændre følgende indstillinger:
Alarm i lydløs tilstand Denne mulighed er valgt som standard, hvilket giver alarmen mulighed for at lyde, selv når lydstyrke er angivet til lydløs. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du vil gøre alarmen lydløs, når HTC Flyer er i lydløs tilstand.
Alarmlydstyrke Indstil det lydstyrkeniveau, som du ønsker for alarmen.
Udsættelsesvarighed Angiv, hvor længe udsættelsen skal være mellem alarmer.
Sideknaps adfærd Vælg det, som sker med alarmen, når du trykker på sideknappen (LYDSTYRKE OP/LYDSTYRKE NED). Du kan indstille knappen til udsættelse, afvise alarmen eller deaktivere knappen. Sideknappen fungerer kun, når skærmen ikke er låst.
0 Personer synes dette var nyttigt